User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số An Giang
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số An Giang.
Soạn tin SMS: LKQ AG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 41,58,73,37,82,03,30,15,48,27,31,40,82,61,13,03,92,72
Giải đặc biệt
152041
Giải nhất
95958
Giải nhì
31873
Giải ba
96337 - 03482
Giải tư
43703 - 70630 - 46615 - 85248 - 09927 - 52531 - 19940
Giải năm
9382
Giải sáu
7761 - 1113 - 6303
Giải bẩy
692
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
3 5
7
0 1 7
0 1 8
8
1
2 3
2 2
2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 87,48,01,31,52,59,54,88,03,20,74,04,20,88,53,60,41,65
Giải đặc biệt
207987
Giải nhất
79648
Giải nhì
51601
Giải ba
96331 - 29552
Giải tư
00659 - 41854 - 27688 - 06003 - 04920 - 65274 - 58304
Giải năm
4520
Giải sáu
9388 - 3353 - 2060
Giải bẩy
341
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 4

0 0
1
1 8
2 3 4 9
0 5
4
7 8 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 60,14,40,68,32,22,60,97,25,80,63,96,40,93,68,84,59,07
Giải đặc biệt
425960
Giải nhất
54314
Giải nhì
24440
Giải ba
10668 - 19932
Giải tư
66022 - 37660 - 80797 - 63625 - 31480 - 59263 - 16596
Giải năm
8940
Giải sáu
3393 - 5968 - 3084
Giải bẩy
459
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4
2 5
2
0 0
9
0 0 3 8 8

0 4
3 6 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 19,98,29,38,41,14,08,23,91,29,73,40,17,80,11,34,09,12
Giải đặc biệt
986819
Giải nhất
85598
Giải nhì
03529
Giải ba
99138 - 44941
Giải tư
75014 - 07508 - 45523 - 46691 - 58729 - 42373 - 49240
Giải năm
4717
Giải sáu
1880 - 6811 - 4334
Giải bẩy
209
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
1 2 4 7 9
3 9 9
4 8
0 1


3
0
1 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 53,33,96,54,88,65,37,19,39,69,42,53,88,71,81,96,36,73
Giải đặc biệt
908153
Giải nhất
85333
Giải nhì
77096
Giải ba
42554 - 45988
Giải tư
96965 - 82137 - 18919 - 79039 - 31669 - 95742 - 28753
Giải năm
7288
Giải sáu
2371 - 7681 - 6796
Giải bẩy
836
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9

3 6 7 9
2
3 3 4
5 9
1 3
1 8 8
6 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 16,53,10,92,67,53,59,63,08,97,86,34,18,53,39,32,29,70
Giải đặc biệt
466816
Giải nhất
74453
Giải nhì
82310
Giải ba
51692 - 45367
Giải tư
38653 - 94659 - 99863 - 14108 - 07297 - 23186 - 54834
Giải năm
2518
Giải sáu
0253 - 8439 - 8532
Giải bẩy
629
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
0 6 8
9
2 4 9

3 3 3 9
3 7
0
6
2 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 89,27,92,17,59,90,53,57,03,24,90,22,40,26,05,24,35,76
Giải đặc biệt
061289
Giải nhất
92027
Giải nhì
10492
Giải ba
04117 - 52259
Giải tư
38290 - 55053 - 74657 - 40003 - 77224 - 01290 - 83422
Giải năm
5340
Giải sáu
6726 - 7905 - 5024
Giải bẩy
935
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
7
2 4 4 6 7
5
0
3 7 9

6
9
0 0 2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 63,13,14,18,70,62,41,35,47,93,30,77,92,08,01,06,66,88
Giải đặc biệt
757663
Giải nhất
60913
Giải nhì
91814
Giải ba
16118 - 40970
Giải tư
75962 - 14641 - 92735 - 47247 - 22393 - 31430 - 62877
Giải năm
4792
Giải sáu
0708 - 1901 - 0706
Giải bẩy
566
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 8
3 4 8

0 5
1 7

2 3 6
0 7
8
2 3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 43,28,36,69,08,60,17,26,73,83,11,55,68,89,57,99,70,15
Giải đặc biệt
990643
Giải nhất
05228
Giải nhì
99636
Giải ba
93469 - 99808
Giải tư
47960 - 58717 - 11326 - 64973 - 08483 - 06511 - 72355
Giải năm
2268
Giải sáu
7789 - 8857 - 3599
Giải bẩy
270
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 5 7
6 8
6
3
5 7
0 8 9
0 3
3 9
9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 90,13,02,59,76,05,14,57,34,38,01,30,55,09,20,74,98,53
Giải đặc biệt
172890
Giải nhất
37613
Giải nhì
94902
Giải ba
86559 - 39876
Giải tư
62205 - 92714 - 34857 - 88934 - 49738 - 00601 - 24630
Giải năm
2355
Giải sáu
5209 - 9020 - 1574
Giải bẩy
798
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5 9
3 4
0
0 4 8

3 5 7 9

4 6

0 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 83,17,55,72,87,32,91,29,50,24,26,14,88,44,85,79,52,10
Giải đặc biệt
214883
Giải nhất
83917
Giải nhì
72755
Giải ba
91372 - 46887
Giải tư
76732 - 16291 - 58229 - 42050 - 04924 - 97026 - 28114
Giải năm
2188
Giải sáu
3344 - 2885 - 0579
Giải bẩy
952
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4 7
4 6 9
2
4
0 2 5

2 9
3 5 7 8
1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 08,70,11,58,67,88,13,06,06,35,86,57,50,27,62,47,85,28
Giải đặc biệt
598108
Giải nhất
54970
Giải nhì
12611
Giải ba
15058 - 32867
Giải tư
24088 - 41313 - 27006 - 89306 - 23235 - 96086 - 92357
Giải năm
2250
Giải sáu
0027 - 8762 - 9247
Giải bẩy
185
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 8
1 3
7 8
5
7
0 7 8
2 7
0
5 6 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 49,03,85,55,27,55,33,08,55,57,33,21,71,28,60,82,21,87
Giải đặc biệt
213649
Giải nhất
78603
Giải nhì
27485
Giải ba
73355 - 19027
Giải tư
39955 - 27733 - 66308 - 38355 - 34957 - 69633 - 59221
Giải năm
3171
Giải sáu
9428 - 9560 - 0782
Giải bẩy
321
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8

1 1 7 8
3 3
9
5 5 5 7
0
1
2 5 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 44,91,94,30,26,43,43,28,80,44,45,21,05,20,70,33,09,55
Giải đặc biệt
357244
Giải nhất
04591
Giải nhì
80394
Giải ba
51830 - 68226
Giải tư
81643 - 01943 - 93128 - 13580 - 23744 - 42945 - 02921
Giải năm
8605
Giải sáu
5020 - 4970 - 6833
Giải bẩy
609
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9

0 1 6 8
0 3
3 3 4 4 5
5

0
0
1 4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 34,36,03,28,21,57,94,82,48,75,00,06,08,10,78,69,94,65
Giải đặc biệt
524034
Giải nhất
19136
Giải nhì
07703
Giải ba
64228 - 40921
Giải tư
45857 - 23194 - 91482 - 89148 - 81175 - 93300 - 96306
Giải năm
1208
Giải sáu
1410 - 3578 - 2469
Giải bẩy
094
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 6 8
0
1 8
4 6
8
7
5 9
5 8
2
4 4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 22,75,03,18,59,01,30,58,98,25,28,07,40,61,92,84,51,92
Giải đặc biệt
237922
Giải nhất
29075
Giải nhì
70103
Giải ba
63718 - 08159
Giải tư
81401 - 07030 - 48558 - 45498 - 72125 - 83828 - 72607
Giải năm
5540
Giải sáu
3861 - 8992 - 3784
Giải bẩy
251
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 7
8
2 5 8
0
0
1 8 9
1
5
4
2 2 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 02,13,70,53,51,07,52,18,03,43,64,59,09,47,81,70,15,64
Giải đặc biệt
500802
Giải nhất
44013
Giải nhì
27670
Giải ba
99753 - 19751
Giải tư
13907 - 16052 - 67818 - 47903 - 14743 - 42764 - 60959
Giải năm
6009
Giải sáu
7747 - 6281 - 8770
Giải bẩy
815
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 7 9
3 5 8


3 7
1 2 3 9
4 4
0 0
1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 06,81,17,19,68,67,04,92,56,02,33,62,28,63,73,96,35,75
Giải đặc biệt
053706
Giải nhất
60981
Giải nhì
61117
Giải ba
37219 - 94968
Giải tư
40667 - 07404 - 52792 - 42356 - 26202 - 42733 - 41762
Giải năm
3128
Giải sáu
9663 - 5073 - 3596
Giải bẩy
035
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 6
7 9
8
3 5

6
2 3 7 8
3 5
1
2 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 54,86,95,98,24,13,08,32,28,15,83,32,58,10,65,44,910,98
Giải đặc biệt
285548
Giải nhất
47186
Giải nhì
74895
Giải ba
86498 - 86324
Giải tư
01713 - 11908 - 88732 - 11628 - 90015 - 71383 - 44332
Giải năm
2958
Giải sáu
0410 - 3565 - 1544
Giải bẩy
910
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
0 3 5
4 8
2 2
4
4 8
5

3 6
5 8 8 1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 89,82,34,77,99,71,10,08,72,36,73,17,97,03,64,79,818,44
Giải đặc biệt
421894
Giải nhất
60182
Giải nhì
30934
Giải ba
12077 - 00399
Giải tư
49671 - 83110 - 08508 - 93772 - 50236 - 02173 - 23217
Giải năm
3997
Giải sáu
3103 - 3164 - 8079
Giải bẩy
818
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
0 7

4 6
4

4
1 2 3 7 9
2 9 1
7 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 45,70,61,63,08,69,29,91,72,30,61,58,95,70,27,83,75,28
Giải đặc biệt
907245
Giải nhất
95670
Giải nhì
05661
Giải ba
66463 - 41208
Giải tư
67269 - 85329 - 54891 - 12672 - 34930 - 81961 - 99858
Giải năm
4095
Giải sáu
2870 - 9527 - 1783
Giải bẩy
475
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

7 8 9
0
5
8
1 1 3 9
0 0 2 5
3
1 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 08,97,21,07,05,12,08,41,54,47,52,79,78,71,98,97,71,03
Giải đặc biệt
397608
Giải nhất
19497
Giải nhì
43021
Giải ba
79307 - 63705
Giải tư
29112 - 32208 - 70941 - 49854 - 18147 - 82452 - 08779
Giải năm
7478
Giải sáu
1971 - 7198 - 0197
Giải bẩy
371
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 7 8 8
2
1

1 7
2 4

1 1 8 9

7 7 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 24,67,39,53,65,93,59,87,54,75,40,06,79,99,64,64,39,39
Giải đặc biệt
452424
Giải nhất
32967
Giải nhì
36239
Giải ba
01453 - 00965
Giải tư
50493 - 17959 - 04487 - 27954 - 93975 - 25540 - 18006
Giải năm
5279
Giải sáu
7299 - 2964 - 8464
Giải bẩy
339
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

4
9 9 9
0
3 4 9
4 4 5 7
5 9
7
3 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 22,69,58,85,85,59,13,00,43,88,93,41,47,58,82,55,58,70
Giải đặc biệt
718022
Giải nhất
31869
Giải nhì
81458
Giải ba
87485 - 77885
Giải tư
25159 - 24313 - 38700 - 32543 - 96388 - 69893 - 88541
Giải năm
0047
Giải sáu
9958 - 1382 - 5555
Giải bẩy
558
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3
2

1 3 7
5 8 8 8 9
9
0
2 5 5 8
3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 51,84,70,38,97,38,64,99,95,53,06,57,43,27,64,44,23,77
Giải đặc biệt
520051
Giải nhất
24684
Giải nhì
51770
Giải ba
82338 - 07497
Giải tư
50138 - 24064 - 28499 - 23695 - 02953 - 29606 - 06557
Giải năm
4543
Giải sáu
4627 - 7864 - 4744
Giải bẩy
423
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

3 7
8 8
3 4
1 3 7
4 4
0 7
4
5 7 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 93,74,62,61,92,70,34,29,39,76,93,35,65,66,97,63,12,59
Giải đặc biệt
688093
Giải nhất
16174
Giải nhì
94662
Giải ba
64561 - 72592
Giải tư
45570 - 16934 - 94129 - 43739 - 65476 - 27493 - 27635
Giải năm
3065
Giải sáu
2666 - 2997 - 6963
Giải bẩy
512
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
9
4 5 9

9
1 2 3 5 6
0 4 6

2 3 3 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 31,25,96,77,39,23,44,84,89,66,83,63,20,21,79,89,95,92
Giải đặc biệt
751631
Giải nhất
32025
Giải nhì
41796
Giải ba
24077 - 25939
Giải tư
14723 - 84344 - 87384 - 17889 - 57866 - 55883 - 93963
Giải năm
9020
Giải sáu
3421 - 7679 - 8389
Giải bẩy
795
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0 1 3 5
1 9
4

3 6
7 9
3 4 9 9
2 5 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 87,35,56,18,79,95,80,25,13,99,60,88,60,03,80,40,76,36
Giải đặc biệt
547587
Giải nhất
56335
Giải nhì
76256
Giải ba
34018 - 31779
Giải tư
80695 - 54180 - 92825 - 63213 - 78699 - 60760 - 19188
Giải năm
0360
Giải sáu
4303 - 0280 - 3340
Giải bẩy
576
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
3 8
5
5 6
0
6
0 0
6 9
0 0 7 8
5 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 31,70,07,27,72,59,34,39,44,18,39,10,92,61,73,19,60,97
Giải đặc biệt
812131
Giải nhất
60870
Giải nhì
84607
Giải ba
40627 - 80372
Giải tư
08859 - 72434 - 37539 - 15644 - 20118 - 51239 - 58410
Giải năm
2192
Giải sáu
0161 - 4373 - 5219
Giải bẩy
360
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 8 9
7
1 4 9 9
4
9
0 1
0 2 3

2 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 73,80,98,03,27,53,44,25,11,75,61,43,37,77,27,39,05,85
Giải đặc biệt
482973
Giải nhất
18580
Giải nhì
82198
Giải ba
74003 - 26427
Giải tư
70453 - 56644 - 91525 - 88111 - 88175 - 32461 - 91743
Giải năm
6737
Giải sáu
8877 - 4427 - 8239
Giải bẩy
705
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
1
5 7 7
7 9
3 4
3
1
3 5 7
0 5
8