User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Bình Định
Quảng Bình
Quảng trị
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Ninh Thuận.
Soạn tin SMS: LKQ NT gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 74,68,15,22,38,76,21,25,11,12,53,12,30,54,04,47,16,66
Giải đặc biệt
525774
Giải nhất
84668
Giải nhì
98415
Giải ba
41822 - 51438
Giải tư
72076 - 00921 - 78125 - 29111 - 96212 - 00253 - 23412
Giải năm
4730
Giải sáu
0754 - 9304 - 4747
Giải bẩy
216
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
1 2 2 5 6
1 2 5
0 8
7
3 4
6 8
4 6


Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 74,68,15,22,38,76,21,25,11,12,53,12,30,54,04,47,16,66
Giải đặc biệt
525774
Giải nhất
84668
Giải nhì
98415
Giải ba
41822 - 51438
Giải tư
72076 - 00921 - 78125 - 29111 - 96212 - 00253 - 23412
Giải năm
4730
Giải sáu
0754 - 9304 - 4747
Giải bẩy
216
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
1 2 2 5 6
1 2 5
0 8
7
3 4
6 8
4 6


Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 90,18,23,29,17,35,53,40,48,50,26,53,21,53,11,43,49,40
Giải đặc biệt
713090
Giải nhất
31718
Giải nhì
35023
Giải ba
16629 - 87517
Giải tư
21935 - 46253 - 50240 - 24848 - 21850 - 59526 - 56053
Giải năm
3121
Giải sáu
7253 - 3911 - 9843
Giải bẩy
749
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 7 8
1 3 6 9
5
0 0 3 8 9
0 3 3 30

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 22,16,61,53,12,03,37,38,48,39,23,68,97,03,34,78,35,82
Giải đặc biệt
455922
Giải nhất
06316
Giải nhì
32861
Giải ba
14153 - 29512
Giải tư
16903 - 24237 - 89138 - 65548 - 07239 - 58423 - 03668
Giải năm
5897
Giải sáu
6603 - 6034 - 7878
Giải bẩy
335
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
2 6
2 3
4 5 7 8 9
8
3
1 8
8
2
7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 00,82,66,68,04,98,67,05,01,80,60,94,49,64,37,22,24,66
Giải đặc biệt
823000
Giải nhất
22382
Giải nhì
35866
Giải ba
28768 - 60404
Giải tư
06698 - 54567 - 46605 - 20701 - 14280 - 22260 - 09494
Giải năm
2149
Giải sáu
6664 - 0337 - 5722
Giải bẩy
424
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 4 5

2 4
7
9

0 4 6 6 7 8

0 2
4 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 54,01,81,46,54,53,82,56,95,03,95,85,52,29,55,05,56,35
Giải đặc biệt
171754
Giải nhất
14301
Giải nhì
56281
Giải ba
94446 - 92854
Giải tư
65653 - 56182 - 15556 - 92095 - 34603 - 44995 - 81285
Giải năm
8452
Giải sáu
0729 - 2355 - 4705
Giải bẩy
556
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 5

9
5
6
2 3 4 4 5 6 6


1 2 5
5 5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 02,93,10,56,58,58,31,18,97,10,94,14,06,21,93,42,94,94
Giải đặc biệt
737702
Giải nhất
78193
Giải nhì
49410
Giải ba
20656 - 94558
Giải tư
60658 - 52431 - 95318 - 30097 - 84310 - 03094 - 91514
Giải năm
5406
Giải sáu
0221 - 1893 - 6042
Giải bẩy
794
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6
0 0 4 8
1
1
2
6 8 83 3 4 4 4 7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 38,19,37,15,06,57,68,55,43,00,74,35,18,47,44,92,67,49
Giải đặc biệt
392538
Giải nhất
93919
Giải nhì
41537
Giải ba
16215 - 38106
Giải tư
84357 - 08668 - 50255 - 37143 - 16800 - 21674 - 11535
Giải năm
5818
Giải sáu
5047 - 7344 - 8992
Giải bẩy
667
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
5 8 9

5 7 8
3 4 7 9
5 7
7 8
4

2

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 43,65,63,29,27,35,70,93,03,46,80,49,49,98,71,69,85,40
Giải đặc biệt
776743
Giải nhất
33565
Giải nhì
74663
Giải ba
92829 - 44627
Giải tư
88735 - 92070 - 21793 - 31303 - 72446 - 80580 - 41249
Giải năm
8649
Giải sáu
9798 - 4371 - 9369
Giải bẩy
685
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

7 9
5
0 3 6 9 9

3 5 9
0 1
0 5
3 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 00,44,32,64,13,13,43,16,94,77,12,54,96,43,15,48,90,94
Giải đặc biệt
314700
Giải nhất
20944
Giải nhì
97132
Giải ba
73664 - 11813
Giải tư
94413 - 04543 - 80616 - 40494 - 07677 - 07212 - 13954
Giải năm
1696
Giải sáu
2743 - 3815 - 9748
Giải bẩy
090
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2 3 3 5 6

2
3 3 4 8
4
4
7

0 4 4 6

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 39,42,75,47,79,95,17,48,94,38,55,83,10,53,00,55,42,16
Giải đặc biệt
680039
Giải nhất
46242
Giải nhì
61975
Giải ba
71447 - 75779
Giải tư
09195 - 25617 - 13048 - 32594 - 87438 - 01855 - 14183
Giải năm
7510
Giải sáu
1853 - 1700 - 3055
Giải bẩy
142
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 6 7

8 9
2 2 7 8
3 5 5

5 9
3
4 5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 78,75,52,81,46,52,01,89,50,86,53,71,12,85,63,23,46,84
Giải đặc biệt
496578
Giải nhất
37375
Giải nhì
29752
Giải ba
42581 - 95646
Giải tư
73952 - 84701 - 82089 - 54750 - 20186 - 69153 - 97271
Giải năm
2812
Giải sáu
3985 - 7563 - 3523
Giải bẩy
246
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
2
3

6 6
0 2 2 3
3
1 5 8
1 4 5 6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 00,52,18,17,95,62,66,37,66,24,76,35,19,60,94,88,72,34
Giải đặc biệt
511400
Giải nhất
48952
Giải nhì
82518
Giải ba
67317 - 72895
Giải tư
13262 - 31766 - 10137 - 54466 - 21724 - 06376 - 37035
Giải năm
3119
Giải sáu
4160 - 7194 - 2488
Giải bẩy
372
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
7 8 9
4
4 5 7

2
0 2 6 6
2 6
8
4 5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 83,19,98,35,56,90,72,48,37,55,85,20,42,34,70,09,44,82
Giải đặc biệt
345783
Giải nhất
89219
Giải nhì
81598
Giải ba
96735 - 67056
Giải tư
02690 - 96072 - 85548 - 11037 - 84255 - 99485 - 88020
Giải năm
1342
Giải sáu
0134 - 0070 - 1009
Giải bẩy
744
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
9
0
4 5 7
2 4 8
5 6

0 2
2 3 5
0 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 09,47,62,72,54,92,24,30,74,83,38,23,76,02,08,04,24,81
Giải đặc biệt
345309
Giải nhất
65147
Giải nhì
26362
Giải ba
72372 - 65554
Giải tư
15192 - 36824 - 80730 - 95574 - 45283 - 65038 - 96123
Giải năm
1676
Giải sáu
4002 - 5208 - 4004
Giải bẩy
124
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 8 9

3 4 4
0 8
7
4
2
2 4 6
1 3
2

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 67,98,46,36,23,17,55,40,20,11,50,63,79,76,15,49,94,67
Giải đặc biệt
231767
Giải nhất
06498
Giải nhì
52146
Giải ba
71236 - 65623
Giải tư
26817 - 09655 - 20640 - 02520 - 63111 - 47650 - 52963
Giải năm
9679
Giải sáu
7276 - 2815 - 4649
Giải bẩy
094
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 5 7
0 3
6
0 6 9
0 5
3 7 7
6 9

4 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 23,85,97,35,01,09,04,13,83,40,57,37,19,23,01,86,00,82
Giải đặc biệt
850523
Giải nhất
86885
Giải nhì
79597
Giải ba
70035 - 39901
Giải tư
80809 - 90004 - 47513 - 41883 - 51240 - 35057 - 84337
Giải năm
9219
Giải sáu
7523 - 1701 - 6486
Giải bẩy
300
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1 4 9
3 9
3 3
5 7
0
7


2 3 5 6
7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 73,77,47,94,93,40,44,40,22,85,81,90,06,44,31,38,88,17
Giải đặc biệt
407773
Giải nhất
41877
Giải nhì
89947
Giải ba
21294 - 24393
Giải tư
00540 - 39544 - 60840 - 97122 - 94185 - 49581 - 31190
Giải năm
7806
Giải sáu
7144 - 7331 - 1538
Giải bẩy
888
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
7
2
1 8
0 0 4 4 7


3 7
1 5 8
0 3 4

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 77,55,17,02,92,19,24,64,28,80,68,02,65,48,40,41,37,42
Giải đặc biệt
175677
Giải nhất
04055
Giải nhì
55317
Giải ba
90102 - 56292
Giải tư
32619 - 59824 - 24364 - 23628 - 93480 - 52368 - 20302
Giải năm
9065
Giải sáu
3748 - 1640 - 8041
Giải bẩy
637
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2
7 9
4 8
7
0 1 2 8
5
4 5 8
7
0
2

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 87,93,72,54,98,02,63,23,62,72,65,19,45,19,47,86,83,34
Giải đặc biệt
925187
Giải nhất
71193
Giải nhì
40572
Giải ba
61954 - 77598
Giải tư
48602 - 49063 - 83123 - 82562 - 66772 - 50665 - 08419
Giải năm
1645
Giải sáu
0519 - 2347 - 8386
Giải bẩy
983
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
9 9
3
4
5 7
4
2 3 5
2 2
3 6 7
3 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 47,18,61,57,89,08,17,56,04,79,29,49,76,22,43,63,97,88
Giải đặc biệt
871647
Giải nhất
53318
Giải nhì
24961
Giải ba
03457 - 82289
Giải tư
30508 - 20217 - 63156 - 96504 - 64179 - 32629 - 62949
Giải năm
3876
Giải sáu
0022 - 6143 - 7663
Giải bẩy
297
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
7 8
2 9

3 7 9
6 7
1 3
6 9
8 9
7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 03,10,79,08,95,01,66,60,42,52,57,16,87,27,31,84,30,83
Giải đặc biệt
215303
Giải nhất
27910
Giải nhì
87479
Giải ba
13108 - 88295
Giải tư
12501 - 90166 - 74860 - 87742 - 63952 - 94257 - 15816
Giải năm
7187
Giải sáu
0927 - 7531 - 9584
Giải bẩy
830
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 8
0 6
7
0 1
2
2 7
0 6
9
3 4 7
5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 21,91,42,85,50,68,21,67,32,69,25,28,50,64,43,41,39,99
Giải đặc biệt
200421
Giải nhất
33091
Giải nhì
35142
Giải ba
56685 - 25550
Giải tư
41768 - 40321 - 31167 - 01732 - 73369 - 86625 - 05428
Giải năm
8150
Giải sáu
9264 - 6743 - 6241
Giải bẩy
439
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


1 1 5 8
2 9
1 2 3
0 0
4 7 8 9

5
1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 80,10,43,41,16,60,18,20,55,44,82,33,96,24,30,88,33,43
Giải đặc biệt
495680
Giải nhất
39210
Giải nhì
07243
Giải ba
85941 - 81616
Giải tư
03960 - 32018 - 79620 - 99155 - 87244 - 32582 - 03433
Giải năm
6796
Giải sáu
4024 - 4030 - 1388
Giải bẩy
933
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 6 8
0 4
0 3 3
1 3 3 4
5
0

0 2 8
6

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 75,91,40,91,56,26,84,18,94,89,49,19,91,80,10,07,82,56
Giải đặc biệt
639375
Giải nhất
75591
Giải nhì
55340
Giải ba
16691 - 12456
Giải tư
59426 - 70384 - 97118 - 62094 - 38989 - 05449 - 45919
Giải năm
4691
Giải sáu
6180 - 2110 - 7107
Giải bẩy
482
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 8 9
6

0 9
6 6

5
0 2 4 9
1 1 1 4

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 78,87,01,19,70,92,87,44,68,39,24,84,69,18,97,62,40,63
Giải đặc biệt
538778
Giải nhất
12987
Giải nhì
11001
Giải ba
90719 - 90370
Giải tư
52692 - 88187 - 64544 - 42868 - 08939 - 56724 - 86384
Giải năm
3469
Giải sáu
9218 - 0997 - 2262
Giải bẩy
240
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
8 9
4
9
0 4

2 3 8 9
0 8
4 7 7
2 7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 86,63,66,82,64,85,44,31,80,85,99,67,09,28,16,69,78,55
Giải đặc biệt
406386
Giải nhất
65263
Giải nhì
52366
Giải ba
29282 - 76864
Giải tư
05385 - 87444 - 47831 - 02880 - 96785 - 79099 - 43567
Giải năm
1009
Giải sáu
1728 - 8816 - 7669
Giải bẩy
678
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
6
8
1
4
5
3 4 6 7 9
8
0 2 5 5 6
9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 10,81,12,09,24,38,82,71,39,21,25,43,20,79,97,48,88,51
Giải đặc biệt
123210
Giải nhất
61581
Giải nhì
13612
Giải ba
09209 - 80924
Giải tư
35938 - 61582 - 09771 - 80339 - 85621 - 30725 - 94943
Giải năm
1420
Giải sáu
1579 - 3297 - 9948
Giải bẩy
788
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 2
0 1 4 5
8 9
3 8
1

1 9
1 2 8
7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 63,62,99,21,12,98,72,10,77,29,90,54,73,27,49,53,91,80
Giải đặc biệt
206563
Giải nhất
86062
Giải nhì
34799
Giải ba
89521 - 35512
Giải tư
53398 - 91372 - 72710 - 67977 - 23329 - 32090 - 98854
Giải năm
6073
Giải sáu
0927 - 6949 - 7853
Giải bẩy
791
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2
1 7 9

9
3 4
2 3
2 3 7
0
0 1 8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 64,50,62,84,67,36,43,39,52,01,48,37,24,24,62,03,92,32
Giải đặc biệt
641164
Giải nhất
02350
Giải nhì
35662
Giải ba
93384 - 30367
Giải tư
77836 - 66843 - 12939 - 81652 - 79901 - 08948 - 97737
Giải năm
9024
Giải sáu
1224 - 5062 - 7703
Giải bẩy
492
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3

4 4
2 6 7 9
3 8
0 2
2 2 4 7

4
2

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 01,94,51,66,77,84,58,19,21,97,66,85,26,91,23,98,00,12
Giải đặc biệt
827401
Giải nhất
98794
Giải nhì
15151
Giải ba
45766 - 18977
Giải tư
09984 - 52158 - 19819 - 78121 - 95497 - 67366 - 06485
Giải năm
8426
Giải sáu
7491 - 8023 - 7198
Giải bẩy
400
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
2 9
1 3 6


1 8
6 6
7
4 5
1 4 7 8

QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512