User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo bộ số của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
30363 12404 84416 59705 53773 61773 73459
25/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 28/12/2017 29/12/2017 30/12/2017 31/12/2017
13 04 11 00 23 23 04
91662 84631 11717 62274 18105 15589 13957
01/01/2018 02/01/2018 03/01/2018 04/01/2018 05/01/2018 06/01/2018 07/01/2018
12 13 12 24 00 34 02
79708 81062 94944 88149 77077 04264 45021
08/01/2018 09/01/2018 10/01/2018 11/01/2018 12/01/2018 13/01/2018 14/01/2018
03 12 44 44 22 14 12
85298 13766 62609 41201 67721 69463 87139
15/01/2018 16/01/2018 17/01/2018 18/01/2018 19/01/2018 20/01/2018 21/01/2018
34 11 04 01 12 13 34
24960 33101
22/01/2018 23/01/2018
01 01