User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo bộ số của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
26652
24/09/2017
02
91239 35043 62777 78296 56766 99334 52863
25/09/2017 26/09/2017 27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017 30/09/2017 01/10/2017
34 34 22 14 11 34 13
53707 75648 09379 20996 58309 29424 55801
02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 05/10/2017 06/10/2017 07/10/2017 08/10/2017
02 34 24 14 04 24 01
15437 62571 00090 49604 47028 69172 30185
09/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 12/10/2017 13/10/2017 14/10/2017 15/10/2017
23 12 04 04 23 22 03
94549 84824 89570 59331 65732 75095 45353
16/10/2017 17/10/2017 18/10/2017 19/10/2017 20/10/2017 21/10/2017 22/10/2017
44 24 02 13 23 04 03
30791
23/10/2017
14